Izdelava spletnih strani je kot umetnost. Ste se kdaj vprašali koliko dela se vloži v slikanje portreta? Ste razmišljali koliko razmišljanja slikar vloži v sheme in skice, preden sploh začne slikati pokrajino, ki mu predstavlja višek lepote in estetične poezije, ki ga v tistem trenutku ovija? Ali pa ste se vprašali zgolj o navdihu, ki je gnal slikarja, da je poustvaril izjemno umetnino, ki kar izžareva lepote sodobnosti ali ideale klasičnosti? Vse naštete vrline naj bi slikar, preden sploh začne packati po platnu, upošteval in iz njih sestavil neko koherentno celoto, ki ima rep in ki ima prav tako tudi glavo. Tako pa naletimo na še en vidik, ki se kar sam ponuja.

Kakšni vzgibi pa so vodili slikarja, da je to naslikal? So bili to larpurlartistični vzgibi? Je bil slikar politično kontaminiran in se ni predjal užitku zaradi njega samega, ampak zaradi vpliva politične struje, ki mu je dihala za ovratnik in spremljala sleherno in prav vsako potezo njegovega čopiča, ki je brez pomisleka in nenadzorovano drsel po platnu, kot da je avtomatiziran ter odsoten v posebni sferi, ki jo pozna le on sam.

To je velikokrat jasno tistim, ki so nastanek slike lahko gledali v živo s svojo prisotnostjo ob slikarju, kar je zagotovo velika čast pa tudi neke vrste privilegij, ki pa ga ne gre kar tako na lahko izrabljati v drugačne namene, namene, ki bi bili slabšalni do slikarja in njegove avtohtonosti, do njegove nedotakljive osebnosti, če smo bolj natančni. Slikarju ni potrebno, da se mu vse poklopi. Zadosti je že, da se poklopita vsaj dve stvari, to sta glava, ki proizvede misel in načrt ter roka, ki bo vodila čopič ali oglje, da prelije misel na platno. Hitro se zgreši prava nit slikarjevega namena, zato je potrebno imeti pred sabo podobo odtujenega slikarja, ki se ponovno najde v recipročnosti za katero ve le on sam in je tudi njemu edinemu znana. Kakšna ironija. Hitrost, s katero pleska in udriha po platnu je hitrejša od njegove misli. Roka mu prehiteva glavo in glava zaostaja že za vsaj tri poteze, če že ne več. Hecen občutek, a slikar vseeno zmore.

Zmore pa zato, ker ga daje inovativna želja po nečem večjem, po nečem, kar je še do nedavnega veljalo za nedosegljivo in je sedaj usmerjeno v skico sodobnega sveta, ki ga preveva internet. Čopič zamenja računalniška tipkovnica, platno pa internet. Vsaka podobnost slikarja z izdelovalcem spletnih strani pa ni zgolj naključna. Izdelava spletnih strani v tem smislu predstavlja globlje izražanje. Ko govorimo o pojavi, ki se naziva kot izdelava spletnih strani, ne moremo mimo dejstva, da je izdelava spletnih strani vitalnega pomena za obstoj interneta. Izdelava spletnih strani pomaga, da naše medmrežje ostane skupaj.

Izdelava spletnih strani je pomemben del spletne prisotnosti.

Članki iz iste kategorije: